Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää monenlaisissa kehittämishankkeissa. Kehityshanke voi olla ajallisesti lyhyt tai pitkä, ja palvelumuotoilun kohteena joko yritys tai sen liiketoiminta. Toisaalta esimerkiksi julkiset yhteisöt voivat hyödyntää palvelumuotoilua vaikkapa palvelujen saavutettavuuden parantamisessa.   Palvelumuotoilulla nopeaa apua kehittämiseen   Palvelumuotoilun avulla voidaan saada nopeasti näkyviä tuloksia. Kun palvelun kehittämisen lähtötilanne on...

Tiesitkö, että palvelumuotoilun työkalut auttavat hahmottamaan ja näkemään miten palveluja tulisi kehittää? Jos haluat esimerkiksi parantaa nykyistä palvelua, voit tarkastella palvelua asiakkaan silmin, ottamalla hänet mukaan palvelun kehittämiseen.   Ymmärrä asiakkaasi   Esimerkiksi asiakkaan palvelukokemus voidaan nähdä kokonaisvaltaisesti, kun ymmärretään mitä asiakas tekee ennen palvelun käyttöä, palvelun käytön aikana...

Palvelun kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaista, heidän tarpeistaan, tavoitteistaan ja millaisia tuntemuksia palvelun käyttäminen voi herättää. On hyvä tietää myös missä ja millaisilla välineillä palvelua käytetään sekä mitkä muut asiat vaikuttavat asiakkaiden kokemuksiin. Jos palveluja kehitetään vaikkapa tulevaisuuden tarpeisiin, on entistä tärkeämpää ymmärtää kuinka palvelun...

I accept use of cookies and information according to privacy policy & Hyväksyn tietojeni käytön tietosuojaehtojen mukaisesti Lisätietoja/More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close