Palvelumuotoilu tukee Lean johtamisfilosofiaa

Palvelumuotoilussa ja Lean johtamisessa on paljon samoja, hyviä periaatteita, joita ovat asiakaslähtöisyys, yhdessä tekeminen ja jatkuva kehittäminen.

 

Luo asiakasarvoa

 

Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä pyritään löytämään palveluja, joilla voidaan tuottaa arvoa asiakkaille. Palveluja, joista ei ole mitään hyötyä asiakkaille, jätetään usein käyttämättä tai niiden käyttämistä vältetään. Palvelumuotoilussa asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on hyvien palveluratkaisujen kehittämisen kannalta elinehto. Palvelumuotoilun välineet auttavat ymmärtämään asiakkaiden toimintaa ja suunnittelemaan palveluja, jotka esimerkiksi helpottavat arjessa toimimista.

 

Toimi yhdessä

 

Palvelujen kehittäminen voidaan tehdä yhdessä palvelun käyttäjän kanssa ottamalla mukaan yrityksen asiakasrajapinnassa toimivia henkilöitä sekä palvelujen kehittäjiä ja suunnittelijoita. Yhdessä tekeminen opettaa palvelujen kehittäjiä näkemään mitkä asiat ovat asiakkaalle merkittäviä ja arvokkaita ja mistä eri tekijöistä hyvä palvelu koostuu. Yhdessä kehittäminen opettaa myös asiakasta. Asiakas voi nähdä selvemmin esimerkiksi teknologian tuomat mahdollisuudet, kun hän ei näe vain valmista ratkaisua vaan mahdollisia vaihtoehtoja. Yhteistyö asiakkaan kanssa voi paljastaa piileviä tarpeita ja hiljaista tietoa, joita on hankala saada selville pelkästään markkinatutkimusten kautta. Leanin periaatteen mukaan palvelujen kehittämisessä ja yrityksen päätöksenteossa kunnioitetaan sekä henkilökunnan osaamista että palvelun käyttäjien erilaisia näkökulmia ja tarpeita.

 

Kehitä tarvelähtöisesti

 

Palvelumuotoilun välinein toteutettava kokonaisvaltainen palvelujen kehittäminen ja Lean periaatteiden mukainen toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi. Palveluja kehitetään, jotta ne vastaavat paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Palvelujen kehittämisen välineinä voidaan käyttää varhaisen vaiheen prototyyppejä, joita testataan esimerkiksi todellisessa käyttöympäristössä. Prototyyppien avulla saatua kokemustietoa voidaan nopeasti hyödyntää poistamalla mahdolliset ongelmat, ja parantamalla palvelua ennen kuin se tullaan ottamaan käyttöön. Näin vältytään turhalta työltä, säästetään rahaa ja palvelun kehittämisessä voidaan keskittyä asiakkaalle arvoa tuottavaan toimintaan.

Käyttämällä tätä lomaketta hyväksyt tietojesi tallentamisen ja käsittelyn tällä nettisivulla.


No Comments

Post A Comment

I accept use of cookies and information according to privacy policy & Hyväksyn tietojeni käytön tietosuojaehtojen mukaisesti Lisätietoja/More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close