Palvelumuotoilu taipuu erilaisiin tilanteisiin

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää monenlaisissa kehittämishankkeissa. Kehityshanke voi olla ajallisesti lyhyt tai pitkä, ja palvelumuotoilun kohteena joko yritys tai sen liiketoiminta. Toisaalta esimerkiksi julkiset yhteisöt voivat hyödyntää palvelumuotoilua vaikkapa palvelujen saavutettavuuden parantamisessa.

 

Palvelumuotoilulla nopeaa apua kehittämiseen

 

Palvelumuotoilun avulla voidaan saada nopeasti näkyviä tuloksia. Kun palvelun kehittämisen lähtötilanne on melko selkeä, tulevan palvelun käyttäjiltä voidaan hakea nopeasti vahvistusta erilaisten palveluideoiden toimivuuteen. Palveluideat voidaan esitellä käyttäjille prototyyppien avulla, jotka voivat olla jo todellisessa ympäristössä toimivia varhaisen vaiheen toteutuksia tai vaikkapa vain toisiinsa liittyviä näkymiä tulevaan palveluun. Prototyyppien avulla voidaan selvittää mikä palveluideoista vastaa parhaiten käyttäjien tarpeisiin. Ajallisesti käyttäjien palautteen hakemiseen voi mennä vain muutama päivä. Nopealla käyttäjän palautteen keräämisellä saadaan luotua ymmärrys siitä, mitä palveluideaa lähdetään kehittämään tulevaksi palveluksi.

 

Toisaalta palvelun kehittämisen alkutilanne voi olla hyvin epämääräinen, tarvittava tieto vaikkapa palvelun käyttäjien tarpeista on puutteellista. Tällöin joudutaan käyttämään enemmän aikaa käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen ja kehittämisen suunnan hakemiseen ottamalla palvelun käyttäjiä mukaan tekemiseen ja ideoimaan uutta palvelua. Ideoinnin jälkeen palvelua voidaan tuoda lähemmäs konkreettista toteutusta hakemalla useampien käyttäjien palautetta. Kummassakin tapauksessa palvelumuotoilun vaiheet ovat erilaiset, mutta pyrkimys on luoda palvelu, joka vastaa käyttäjien tarpeita ja luo heille arvoa.

 

Milloin palvelumuotoilua voidaan hyödyntää?

 

Palvelumuotoilu auttaa kehittämään myös yrityksen toimintaa. Palvelumuotoilun työkaluja ja filosofiaa voidaan hyödyntää myös yrityksen sisäisten prosessien, työtä helpottavien työkalujen kuin vaikkapa sisäisen tiedon organisoinnissa. Palvelumuotoilun työkalujen avulla on helppoa mallintaa ja luoda ymmärrys esimerkiksi miten asiakasvirrat tulisi ohjata kivijalkamyymälässä ja verkkokaupassa tai miten asiakas löytää helposti etsimänsä tuotteet yrityksen suuresta tuotevalikoimasta.

 

Palvelumuotoilun kohde voi olla myös laajempi yrityksen kehittämishanke, joka pilkotaan pienempiin osakokonaisuuksiin ja toteutetaan vaiheittain. Suuret kokonaisuudet on helpompi kehittää pienemmissä osissa kunhan kokonaisuus pysyy hallinnassa koko kehittämishankkeen ajan. Tällöin alkuvaiheen suunnittelussa on tärkeää selvittää käyttäjien sekä asiakkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti, ennen kuin edetään hankkeen tarkempaan suunnitteluun.

 

No Comments

Post A Comment

I accept use of cookies and information according to privacy policy & Hyväksyn tietojeni käytön tietosuojaehtojen mukaisesti Lisätietoja/More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close