Palvelumuotoilu auttaa ymmärtämään asiakaskokemuksia

Tiesitkö, että palvelumuotoilun työkalut auttavat hahmottamaan ja näkemään miten palveluja tulisi kehittää? Jos haluat esimerkiksi parantaa nykyistä palvelua, voit tarkastella palvelua asiakkaan silmin, ottamalla hänet mukaan palvelun kehittämiseen.

 

Ymmärrä asiakkaasi

 

Esimerkiksi asiakkaan palvelukokemus voidaan nähdä kokonaisvaltaisesti, kun ymmärretään mitä asiakas tekee ennen palvelun käyttöä, palvelun käytön aikana ja kun palvelun käyttö päättyy. Kun palvelua tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa vaikkapa havainnoimalla palvelun käyttöä voidaan helposti nähdä mahdolliset kehityskohteet ja ongelmat sekä saadaan uusia näkökulmia palvelun kehittämiseen. Kun asiakas on mukana palvelun suunnitteluvaiheessa saadaan välitön tieto asiakkaan tarpeista ja löydetään mahdolliset ongelmat, jotka voidaan ratkaista ennen uuden palvelun käyttöönottoa. Näin säästyy aikaa ja rahaa sekä asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelun käyttäjiä.

 

Hyödynnä asiakastietoa

 

Esimerkiksi havainnoimalla kerättyä asiakastietoa voidaan hyödyntää jatkuvassa palvelun kehittämisessä. Piilevät tarpeet ja asiakkaiden palveluun kohdistuvat odotukset saadaan selville, kun ollaan mukana asiakkaan arjen tilanteissa. Kerättyä, arjesta kumpuavaa tietoa voidaan hyödyntää myös uusien palvelujen ideoinnissa. Kun asiakasta kuunnellaan ja osallistutetaan, voidaan saada myös muuta hyödyllistä tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

 

Käyttämällä tätä lomaketta hyväksyt tietojesi tallentamisen ja käsittelyn tällä nettisivulla.


No Comments

Post A Comment

I accept use of cookies and information according to privacy policy & Hyväksyn tietojeni käytön tietosuojaehtojen mukaisesti Lisätietoja/More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close