Hyvä käytettävyys ei aina riitä

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, kun käytät jotain palvelua, miksi sen käyttäminen ei tunnu mukavalta? Palvelu voi olla helposti opittava, tehokas tai visuaalisesti näyttävä, mutta jotain puuttuu. Palvelu kokonaisuutena ei jostain syystä toimi.

 

Älä tyydy oletuksiin

 

Syyt palvelun käytön aikana syntyneisiin negatiivisiin tuntemuksiin saattavat löytyä palvelun alkuvaiheesta tehdyistä oletuksista, jotka eivät liity mitenkään palvelun käyttäjien tarpeisiin. Palveluideaa on voitu lähteä toteuttamaan vaikkapa ajatuksesta, joka on syntynyt muun toiminnan ohella. Uuden palvelun tarpeellisuuteen ei ole välttämättä haettu tietoa mahdollisten palvelun käyttäjien keskuudesta tai käyttäjiä ei ole otettu mukaan kehittämään ideaa. Palvelua on saatettu lähteä kehittää vain teknisen toteutuksen ehdoilla ja ‘minusta tuntuu‘-periaatteella, siksi olisi hyvä varmistaa palvelun tarpeellisuus.

 

Selvitä käyttäjien tarpeet

 

Palvelun käytettävyydellä on merkitystä, mutta käyttäjien tarpeita ei kannata jättää selvittämättä tai millaista hyötyä palvelusta on sen käyttäjille. Hyvä käytettävyys ei välttämättä lisää palvelun käyttöä, jos palvelu ei vastaa käyttäjien tarpeisiin tai se on hyödytön. Ennen hyvältäkin tuntuvan idean toteuttamisen suunnittelua olisi hyvä kartoittaa, mitä mahdolliset käyttäjät tarvitsevat ja voisiko palveluidea toimia todellisissa tilanteissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tiedät, onko palvelu tarpeellinen, sitä varmempaa on, että palvelua myös käytetään.

 

Käyttäjät mukaan suunnitteluun

 

Käyttäjien tarpeiden selvittäminen ei välttämättä vie liikaa aikaa palvelun toteuttamisen aloittamiselta, vaan tuo vankan pohjan palvelun toteuttamiselle. Käyttäjiltä voi helposti myös saada tietoa mitä palvelulta odotetaan ja millaista toiminnallisuutta siihen tulisi sisältyä tai miten palvelu liittyy käyttäjien nykyiseen toimintaan. Palveluidean voi helposti esitellä käyttäjille vaikkapa vain kuvin, ja käyttämättä liikaa aikaa idean yksityiskohtien tai toiminnallisuuden viimeistelyyn. Tärkeintä on kertoa, mihin palveluidea liittyy ja mihin sillä pyritään. Tärkeintä on saada käyttäjät aktivoitua keskustelemaan ideasta ja tuomaan omia näkökulmiaan esiin.

 

Käyttäjien tarpeita on mahdollista selvittää monin tavoin, vaikkapa erilaisilla haastatteluilla ja työpajoilla. Yksittäisen henkilön tai pienen ryhmän tarpeista on helppo päästä selville esimerkiksi ryhmähaastattelujen avulla. Kun haluat selvittää käyttäjien piileviä tarpeita, ota heidät mukaan työpajoihin kehittämään palveluideaa yhdessä suunnittelijoiden ja palvelun toteuttajien kanssa.

 

No Comments

Post A Comment

I accept use of cookies and information according to privacy policy & Hyväksyn tietojeni käytön tietosuojaehtojen mukaisesti Lisätietoja/More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close