Digitaaliset palvelut vai tarpeita vastaavat palvelut – kumman valitset?

Palvelujen ja erilaisten toimintojen digitalisoiminen on viime vuosina ollut huomattavaa, ja tietenkin kaikki tahot kuten koulut haluavat olla mukana arjen toimintojen digitalisoimisessa. Mutta onko teknologian tuomat mahdollisuudet ymmärretty väärin, ja palvelut suunniteltu ainostaan teknologian ehdoilla ? Onko toimintojen digitalisoiminen viety kauas arjen tarpeista?

 

Tunnista käyttäjien tarpeet

 

Palvelujen ja järjestelmien suunnittelussa on hyvä tiedostaa eri sidosryhmät, jotka voivat käyttää palvelua tai jotka joutuvat jollain tavalla osallistumaan palvelun käyttöön. Jos nämä käyttäjä- ja asiakasryhmät eivät ole tiedossa jo palvelun toteutusvaiheessa, palvelun käyttö voi aiheuttaa vastustusta tai sitä ei käytetä ollenkaan.

Esimerkki eri sidosryhmien tarpeiden ymmärtämättömyydestä on kouluopetuksessa käytettävä Ville -järjestelmä. Tuohtunut, alakouluikäisen lapsen äiti twiittasi ongelmista, joita järjestelmän käytössä on ollut. Järjestelmän kehittämisessä ei ole huomioitu alakoululaisen taitoja ja tarpeita. Kirjautuminen itse järjestelmään on vaikeaa, ja koululaisen aika menee opetellessa itse järjestelmän käyttöä, kun aika tulisi käyttää uuden tiedon oppimiseen. Myös opettajan aika menee neuvoessa järjestelmän käyttöä, kun hänen tulisi saada keskittyä itse opetukseen.

Samanlaisia kokemuksia olen kuullut myös lukiota käyviltä oppilailta. Sen sijaan, että lukiolainen saisi suoritettua kurssinsa kunnialla loppuun, hänen tulee hallita hyvin erilaisten järjestelmien käyttö. Järjestelmät eivät tue itse oppimista, vaan oppilaan tulee samalla hallita laajemminkin tietokoneen käyttöä, vaikkapa mistä löydät näppäimistöltä erikoismerkit kuten aaltosulut tai ajatusviivan. Kokeen tai jokapäiväisten koulutehtävien tekeminen voi äärimmäisessä tapauksessa saada koululaisen kokemaan opiskelun turhauttavana, kun järjestelmä ei tue tehtävien tekemistä vaan koulutehtävien tekeminen keskeytyy järjestelmästä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen. Parhaimmassa tapauksessa järjestelmä voisi todella tukea oppimista ja johtaa parempiin oppimistuloksiin.

 

Kehitä yhdessä

 

Edellä mainitut ongelmat tai ainakin osa ongelmista olisi voinut välttää, jos oppilaat ja heidän vanhempansa sekä opettajat olisivat voineet olla mukana opetuksessa käytettävien järjestelmien kehittämisessä heti tuotekehityksen alkumetreillä. Kehittäjät olisivat voineet myös käydä eri oppitunneilla tutustumassa eri oppiaineiden opetukseen ja löytää tilanteita, joissa digitalisaation avulla voitaisiin tukea oppimista. Lisäksi järjestelmän pilottia olisi voitu testata opetustilanteissa ja kotitehtävien suorittamisessa, jolloin mahdolliset puutteet ja ongelmat olisi voitu löytää ennen järjestelmän käyttöönottoa.

 

Käyttämällä tätä lomaketta hyväksyt tietojesi tallentamisen ja käsittelyn tällä nettisivulla.


No Comments

Post A Comment

I accept use of cookies and information according to privacy policy & Hyväksyn tietojeni käytön tietosuojaehtojen mukaisesti Lisätietoja/More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close