Aiemmassa blogitekstissäni kerroin, että palvelumuotoilussa voidaan käyttää erilaisia työkaluja, jotka auttavat palvelujen kehittämisessä. Palvelujen kehittämiseen liittyy myös prosessi eli kuinka palvelun kehitystyö etenee vaiheittain. Palvelumuotoilun prosessista on erilaisia muunnelmia, joita on kehitetty muun muassa yritysten erilaisiin tarpeisiin. Prosessia sovelletaan joustavasti huomioiden palvelun kehittämisen tarpeet. Jos...

Palvelumuotoilussa ja Lean johtamisessa on paljon samoja, hyviä periaatteita, joita ovat asiakaslähtöisyys, yhdessä tekeminen ja jatkuva kehittäminen.   Luo asiakasarvoa   Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä pyritään löytämään palveluja, joilla voidaan tuottaa arvoa asiakkaille. Palveluja, joista ei ole mitään hyötyä asiakkaille, jätetään usein käyttämättä tai niiden käyttämistä vältetään. Palvelumuotoilussa asiakkaan tarpeiden...

Viime vuosina palvelujen muotoiluun on kiinnitetty enemmän huomiota kuin aikaisemmin, kun tuotteiden suunnittelusta on siirrytty palvelujen tuottamiseen. Palvelumuotoilun erilaiset työkalut auttaa kehittämään tuotteen rinnalle niin digitaalisia kuin fyysisiäkin palveluja. Kehittämisen aikana voidaan tarkastella yrityksen tarjoamaa ja prosesseja kokonaisvaltaisesti sekä kehittää liiketoimintaa. Palvelumuotoiluun liittyy oleellisesti tiivis...

Tiesitkö, että palvelumuotoilun työkalut auttavat hahmottamaan ja näkemään miten palveluja tulisi kehittää? Jos haluat esimerkiksi parantaa nykyistä palvelua, voit tarkastella palvelua asiakkaan silmin, ottamalla hänet mukaan palvelun kehittämiseen.   Ymmärrä asiakkaasi   Esimerkiksi asiakkaan palvelukokemus voidaan nähdä kokonaisvaltaisesti, kun ymmärretään mitä asiakas tekee ennen palvelun käyttöä, palvelun käytön aikana...

I accept use of cookies and information according to privacy policy & Hyväksyn tietojeni käytön tietosuojaehtojen mukaisesti Lisätietoja/More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close